תיבת ההמלצות של מאמאנט
---
---
---
----
----

טבלת ניקוד שלב א'