חרבות ברזל - כל העדכונים
סטורי-מאמאנט-הטורניר-הבא
סטורי-מאמאנט-סיפורי-שחקניות
סטורי-מאמאנט-אירועים-קהילתיים
סטורי-מאמאנט-מה-חדש-בליגות
סטורי-מאמאנט-נשים-מעוררות-השראה

יצאת לחל"ת, העסקתך הסתיימה או ששכרך ירד? זה התיקון לחוק שכדאי להכיר

בשורה לשוהים בחל"ת או שהסתיימה העסקתם בעקבות משבר הקורונה: תקנות חדשות מאריכות את מנגנון ארכת הביטוח ל-12 חודשים במקום 5 חודשים כפי שהיה עד כה. גם מי ששכרם ירד1 יכולים לשמור על הכיסוי הביטוחי בגין משכורתם טרום ההפחתה. מדוע זה כל כך חשוב ומה צריך לעשות כדי לממש את הזכאות?


כמעט חמישה חודשים לתוך משבר הקורונה, ומאות אלפי ישראלים עדיין מתקשים לשוב למעגל העבודה. רבים עדיין שוהים בחופשה ללא תשלום שהסיום שלה לא נראה קרוב. חל"ת היא חופשה ללא תשלום בהסכמת המעסיק למשך תקופה מוגדרת ומוסכמת מראש, במהלכה נשמרים יחסי העבודה בין העובד והמעסיק. בתקופה זו העובדים מפסיקים לקבל שכר מהמעסיק, ובמקביל גם ההפקדות לטובת קרן הפנסיה וההשתלמות מופסקות. הפסקת ההפקדות לפרק זמן ממושך עשויה לפגוע בצורה משמעותית בחיסכון הפנסיוני ובכיסוי הביטוחי.

איך נוכל לשמור על הביטוח בקרן הפנסיה בזמן חל"ת או הפסקת עבודה? מה עושים במקרה של פגיעה בשכר? האם אפשר למשוך את כספי הפנסיה? ומה עם כספי הפיצויים?

הפסקת הפקדות לקרן הפנסיה
לצד חיסכון לפרישה, קרן הפנסיה כוללת כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה (נכות) או מוות חלילה (שארים). הפקדות רצופות יבטיחו שמירה על הכיסוי הביטוחי, לאור העובדה שעלות הביטוח נלקחת בכל חודש מההפקדות. במקרה של יציאה ממושכת לחל"ת או פיטורים והפסקת ההפקדות, יש חשש לפגיעה בכיסוי הביטוחי של קרן הפנסיה.

הבשורה הטובה היא שלפחות בחודשים הראשונים, הכיסוי הביטוחי נשמר באופן אוטומטי. בקרן הפנסיה קיים מנגנון "ארכת ביטוח" ששומר אוטומטית על הרכיב הביטוחי למשך 5 חודשים ממועד ההפקדה האחרונה.

בעקבות משבר הקורונה בוצע תיקון לחוק: החל מחודש יוני ועד סוף שנת 2020, אותו מנגנון של ארכת הביטוח יתארך ל-12 חודשים במקום 5 חודשים כפי שהיה עד היום. המשמעות היא שעבור חוסכים שבחודש יוני טרם חלפו מעל 5 חודשים מאז ההפקדה האחרונה שלהם לקרן הפנסיה (נמצאים בפרק הזמן המקורי של ארכת הביטוח), תקופת ארכת הביטוח תתארך ל-12 חודשים. השינוי יחול גם על כל מי שההפקדות בקרן הפנסיה שלו ייפסקו החל מחודש יוני ועד לסוף השנה הנוכחית. במקרה של הפסקת ההפקדות לתקופה ארוכה מ-12 חודשים, אפשר לפנות לחברה שמנהלת את קרן הפנסיה ולבקש "הסדר ביטוח" על מנת להמשיך לשמור על הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה.

כך משפיעה ירידה בשכר על החיסכון הפנסיוני
משבר הקורונה והשלכותיו הביא לכך שמעסיקים רבים נאלצו לקצץ לעובדיהם בגובה השכר, ורבים אחרים חוו ירידה בהכנסות או בשכר לאור צמצום היקפי העבודה או המשרה. ההפקדות הפנסיוניות נגזרות מהשכר ולכן כשהשכר יורד גם ההפקדות הפנסיוניות נפגעות והמשמעות היא שפחות כסף מועבר לטובת חיסכון בקרן פנסיה. עם זאת, חשוב לזכור שהחיסכון הפנסיוני הוא חיסכון ארוך טווח ומתפרש על פני שנים ארוכות, לכן חודשים אחדים של הפקדות נמוכות יותר לא צפוי להשפיע באופן משמעותי על החיסכון המצטבר שאיתו נפרוש. אולם, ירידה בגובה ההפקדות מקטינה את היקף הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה. בחלוף המשבר וכאשר השכר יעלה בחזרה לרמה המקורית, העובדים יידרשו לתקופת אכשרה חדשה של 5 שנים בגין התוספת.

אז איך שומרים על הכיסוי הביטוחי ונמנעים מכניסה לתקופת אכשרה מחדש? במקרה שבו השכר ירד ב-20% או יותר, אפשר לפנות לחברה שמנהלת את קרן הפנסיה ולבקש לשלם את ההפרש. בצורה זו ניתן יהיה לשמור על הכיסוי הביטוחי המלא טרום ירידת השכר. ניתן להגיש את הבקשה בתוך 3 חודשים ממועד הפחתת השכר, ותקופת הזכאות לרכישת ההפרש היא עד 12 חודשים או עד תקופת ההפחתה – הקצר מביניהם. בכל מקרה, החברה שמנהלת את קרן הפנסיה תאתר את העמיתים והחוסכים ששכרם ירד בתאריכים הרלוונטיים ותשלח להם מכתב עם האפשרויות שעומדות בפניהם.

שימוש בחסכונות הפנסיוניים בזמן חל"ת
עובדים שנמצאים בחל"ת לא יכולים למשוך את כספי הפיצויים, מאחר ויחסי עובד-מעביד ממשיכים להתקיים בתקופה זו. עם זאת, באשר לכספי התגמולים נקבעו כללי נזילות מיוחדים. באופן כללי כספי התגמולים(הפקדות העובד והמעסיק) מיועדים למשיכה רק בפרישה, אך יש מספר תנאים שמאפשרים למשוך את הכספים הללו מוקדם יותר (ניתן לפנות לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני ולבדוק אילו קריטריונים מאפשרים זאת).

אחד הקריטריונים שעשוי להיות רלוונטי במיוחד בתקופה זו הוא הקריטריון של מיעוט הכנסות. שני בני זוג שההכנסה הכוללת של שניהם נמוכה משכר המינימום בחודש מסוים, יכולים לפנות לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני ולבקש באותו חודש השלמה לגובה שכר המינימום. אם בני הזוג הורים לילד/ים שגילם נמוך מ-18, ניתן לקבל השלמה כפולה בגובה פעמיים שכר המינימום. המשיכה בגין קריטריון של מיעוט הכנסות מתבצעת דרך הקופה ואפשרית רק בקרב מי שעומד בקריטריונים. כמובן שכדאי לזכור שמשיכת כספי פנסיה שמיועדים לפרישה, עלולה לפגוע בחיסכון הפנסיוני המצטבר ובכיסוי הביטוחי, ובמקרים מסוימים אפילו להביא להקטנת הפנסיה החודשית. בכל מקרה, לפני קבלת החלטה מומלץ להיוועץ עם בעל רישיון פנסיוני ולבחון לעומק את האפשרויות השונות.

1   ירידת שכר כהגדרתה בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחיים בקופות גמל)(נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן: "הוראת השעה" או "התקנות")
מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק או יועץ מס בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ואין בו כדי להחליף  את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. אלטשולר שחם עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו. אין באמור התחייבות החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. לבית ההשקעות אלטשולר שחם עשוי להיות עניין אישי בנושא הסקירה.