Every stretch and muscle it triggers

Date: 14/1/2019

למי לא קרה שנתפסו לה שרירי הרגליים אחרי אימון?
מסתבר שחשוב למתוח את השרירים אחרי שהתחממו ולא לבצע מתיחות לפני האימון.
לפחות אחת לשבוע אנחנו מתכנסות ומתאמנות.
קבלו המחשה של השרירים המופעלים בכל מתיחה.


  • Info.mamanet@gmail.com
    ofraab.mamanet@gmail.com
  • Office: +972 3-637-3437