חרבות ברזל - כל העדכונים
סטורי-מאמאנט-הטורניר-הבא
סטורי-מאמאנט-סיפורי-שחקניות
סטורי-מאמאנט-אירועים-קהילתיים
סטורי-מאמאנט-מה-חדש-בליגות
סטורי-מאמאנט-נשים-מעוררות-השראה

חדשנות ויזמות חברתית בבריאות הציבור

בית הספר למדעי הבריאות - המחלקה לבריאות הציבור, המכללה האקדמית אשקלון. מאת - אביה כהן, נילה מרדכי אהרון, שיר גורן


"אני מאמינה יותר ביכולת של האדם הקטן לעשות שינוי גדול":
חדשנות ויזמות חברתית בבריאות הציבור

מאת:
אביה כהן
נילה מרדכי אהרון
שיר גורן

בהנחיית:
ד"ר קרן דופלט

חיבור זה מהווה חלק מהדרישות לקבלת תואר ראשון בבריאות הציבור
יוני, 2022 

תקציר

רקע: יזמות חברתית (Entrepreneurship Social) מכוונת למציאת פתרונות חדשניים לבעיות חברתיות בתחומים שונים ומגוונים. יזמים חברתיים חיוניים בעולם המתפתח במהירות שבו מערכות רבות אינן מצליחות לתת את השירותים לאזרחים. חסמים רבים עומדים בדרכו של היזם החברתי, עימם הוא מצליח להתמודד באמצעות מוטיבציה פנימית, גמישות מחשבתית ואמונה בדרך. במהלך המאה האחרונה תחום בריאות הציבור התפתח מתחום ממוקד מחקר לתחום רב-תחומי, בין -מקצועי וממוקד פעולה. מכאן, התפתח תחום היזמות בבריאות הציבור כגישה ליצירת התערבויות, מוצרים ושירותים חדשים המתייחסים לבעיות בריאות הציבור.

מטרת המחקר: לבחון את המניעים והגורמים המוטיבציוניים, החסמים והתכונות של יזמים חברתיים הפועלים למען בריאות הציבור.

השערת המחקר: המניעים וגורמי המוטיבציה ליזמות חברתית בבריאות הציבור יהיו יותר פנימיים ונובעים מחוויות אישיות של המרואיינים מאשר מגורמים חיצוניים.

מערך המחקר: מחקר איכותני שכלל 15 ראיונות עומק מובנים למחצה. כל המרואיינים שנכללו במחקר היו יזמים חברתיים בתחום בריאות הציבור, כאשר המיזמים הם ללא למטרות רווח. הראיונות ת ומללו ונותחו בשיטת ניתוח תמות.

ממצאים: התמות הבולטות שעלו מן הראיונות עסקו במניעים ובגורמים המוטיבציוניים ליזמות חברתית בבריאות הציבור, אתגרים וחסמים שעמדו בפני היזמים, הישגים ותוצרים פרי היוזמה ומעלותיו של היזם החברתי. בהתאם להשערת  מחקר, בבחינת המניעים וגורמי המוטיבציה ליזמות חברתית בבריאות הציבור עלה כי המניעים ה פנימיים אשר נבעו מחוויות אישיות של המרואיינים היו בעלי השפעה חזקה יותר מאשר מניעים חיצוניים. בבחינת האתגרים וה חסמים איתם התמודדו המרואיינים במהלך קידום היוזמה בשטח, עלו בעיקר קשיים תקציביים וקשיים של בירוקרטיה ורגולציה אל מול המשרדים הממשלתיים. הישגים ותוצרים אותם ציינו המרואיינים הם מיצוב העמותה כאוטוריטה, קידום נהלים וחקיקה, בצד העצמה אישית שלהם כאשר ראו כיצד הם משפיעים לטובה על חייהם של אנשים אחרים. באשר ל מעלותיו של היזם החברתי בתחום בריאות הציבור, ציינו רובם תכונות כמו: יצירתיות וח דשנות אל מול חוסן וסובלנות כדי להצליח להתמודד עם האתגרים, לא להיכנע מול הקשיים ולהמשיך בפיתוח היוזמה.

דיון והמלצות: השערת המחקר אוששה והממצאים עולים בקנה אחד עם התיאוריות והמחקרים בתחום היזמות החברתית. על מנת לקדם יזמות חברתית בכלל ובבריאות הציבור בפרט, יש להקדיש תשומת לב רבה יותר להכשרת יזמים חברתיים כבר במסגרת מערכת החינוך ולצמצם ככל האפשר חסמים רגולטוריים ובירוקרטיים. מחקר עתידי בתחום יכול להשוות בין יזמים חברתיים בבריאות הציבור לעומת יזמים חברתיים בתחומים אחרים )כמו חינוך ורווחה( ולבחון האם יש הבדלים ביניהם, כמו גם הבדלים בין יזמים חברתיים לבין יזמים עסקיים.