חרבות ברזל - כל העדכונים
סטורי-מאמאנט-הטורניר-הבא
סטורי-מאמאנט-סיפורי-שחקניות
סטורי-מאמאנט-אירועים-קהילתיים
סטורי-מאמאנט-מה-חדש-בליגות
סטורי-מאמאנט-נשים-מעוררות-השראה

ביטוח קולקטיב מאמנים - אחריות מקצועית וצד ג'

שמחים לבשר לכם על שיתוף פעולה של ליגת מאמאנט עם המרכז לביטוחי ספורטאים במסגרתו תופק פוליסה הכולל ת ביטוח משולב אחריות מקצועית וצד ג' במחירי בלעדיות למאמנים הרשומים בליגת מאמאנט.


החברה המבטחת היא הכשרה באמצעות "המרכז לביטוחי ספורטאים" יורם גרטי – דגן ס.לביטוח.
שיתוף הפעולה נועד לתת מעטפת ביטוחית מקיפה למאמנים בליגת מאמאנט עם התחייבות למתן שירות מקצועי,מהיר ואמין בכל מקרה ביטוחי.

הפוליסה כוללת את הכיסויים הבאים:
ביטוח צד ג' עם ביטול חריג אחריות מקצועית - כולל כיסוי נזקי גוף.

שיפוי למבוטח במקרה נזק לצד שלישי עקב:

  • היזק גופני, מוות, מחלה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי.
  • היזק ו/או אובדן לרכוש צד שלישי.
  • הכיסוי מורחב לכלול את חבות המשתתפים אחד כלפי השני.
  • הכיסוי יורחב לכסות חבותו השילוחית של המבוטח  בגין מדריך מחליף ולו תעודת הסמכה הרחבה זו מוגבלת לתקופה של 30 יום בלבד.
  • לכל מאמן נוסף לאימון באותה קבוצה: תשולם פרמיה בשיעור  50% , מאמן שני 30% מהבסיס.
  • אין הגבלה על למספר מתאמנים או גיל המתאמנים.
  • הפוליסה הנה אישית ומלווה את המאמן בכל מסגרות הכדורשת בישראל.

דרישות הביטוח למאמן:

  • ברשותו תעודת הסמכה ממוסד מוכר.
  • תעודת  מתן עזרה ראשונה בתוקף.
  • מתאמנים נדרשים לחתום על הצהרת בריאות.

ביטוח קולקטיב מאמנים - אחריות מקצועית וצד ג'


הצטרפות לפוליסה:
במעמד חידוש רישום כרטיס המאמן באתר מאמאנט תינתן אפשרות להצטרף לקולטיב
בעלות דמי טיפול של 20 ₪.
לאחר השלמת הרישום יועברו פרטי המאמן לסוכן המבטח על מנת להשלים את הקמת הפוליסה.פרוטוקול ישיבת הנהלה מאמאנט 20/1/20

לתשומת ליבכם: הרישום באתר מאמאנט אינו מהווה אישור להקמת הביטוח ונועד לצורך העברת פרטי המאמן לחברת הביטוח. הפוליסה תוקם רק לאחר שיחה עם חברת הביטוח.
לפרטים נוספים: יורם גרטי 054-4784016 gartisport@gmail.com