חרבות ברזל - כל העדכונים
סטורי-מאמאנט-הטורניר-הבא
סטורי-מאמאנט-סיפורי-שחקניות
סטורי-מאמאנט-אירועים-קהילתיים
סטורי-מאמאנט-מה-חדש-בליגות
סטורי-מאמאנט-נשים-מעוררות-השראה

מחקר: תוכנית התערבות לקידום בריאות בקרב נשים בגילאי 53-21 עם מוגבלות שכלית התפתחותית

המחקר נערך בסיוע מענק מחקר מקרן שלם, הקרן לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות


פרופ' ריקי טסלר וד"ר שרון ברק, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת אריאל.
פרופ' ישעיהו הוצלר, המחלקה לתואר שני, המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט.

מטרת המחקר הייתה להעריך את יעילותה של תוכנית "מאמאנט - הרבה מעבר לרשת" בקרב נשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) קל עד בינוני הגרות במסגרות דיור בקהילה. המחקר התבסס על שיטה משולבת. 45 נשים עם מש"ה קל עד בינוני הגרות במסגרות דיור בקהילה בטווח הגילים 23-53 השתתפו במחקר, בחלוקה לקבוצת מחקר ולקבוצת ביקורת. הממצאים הכמותיים הראו כי התפיסה הכללית של המשתתפות את פעילות מאמאנט הייתה חיובית מאוד. 
המשתתפות בקבוצת המחקר שיפרו באופן משמעותי את איכות חייהן, מיומנויות גופניות שונות, רמת השמחה הכללית מהחיים ורווחה אישית. הממצאים האיכותניים הצביעו על רמות מוטיבציה שונות לפעילות, חסמים להשתתפות והמלצות לשינוי.