חרבות ברזל - כל העדכונים
סטורי-מאמאנט-הטורניר-הבא
סטורי-מאמאנט-סיפורי-שחקניות
סטורי-מאמאנט-אירועים-קהילתיים
סטורי-מאמאנט-מה-חדש-בליגות
סטורי-מאמאנט-נשים-מעוררות-השראה

שלב הבתים 2013-2014מחזור 1 - 30/1/2014
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
רמז א' דמוקרטי 21:9
21:13
-
42:22
2:0
19:45
2
יצחק שדה גורדון א' 21:19
21:19
-
42:38
2:0
20:15
3
בר אילן ברנר ב' 10:21
21:19
11:15
42:55
1:2
20:45
2
ירוק גנים ג' 11:21
15:21
-
26:42
0:2
21:15
3
אופירה נבון ב' גורדון ב' 19:21
21:18
11:15
51:54
1:2
21:45
2
חממה אופירה נבון א' 21:16
19:21
15:9
55:46
2:1
מחזור 2 - 6/2/2014
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
אלון סורקיס 21:18
21:17
-
42:35
2:0
19:45
2
בר לב ירוק 21:0
21:0
-
42:0
2:0
20:15
3
יצחק שדה אוסישקין 21:17
21:16
-
42:33
2:0
20:45
2
גלילי רחל המשוררת מעורבות 12:21
10:21
-
22:42
0:2
20:45
1
רמז ב' גורדון ב' 21:23
19:21
-
40:44
0:2
21:15
3
גולדה בן גוריון א' 21:17
21:14
-
42:31
2:0
21:45
2
חממה רמז א' 21:14
17:21
9:15
47:50
1:2
21:45
1
תיכונים גנים ב' 19:21
17:21
-
36:42
0:2
מחזור 3 - 13/2/2014
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
רמז ב' בר אילן 17:21
12:21
-
29:42
0:2
19:45
2
רמז א' בן גוריון א' 21:11
21:17
-
42:28
2:0
20:00
3
יצחק שדה גנים 21:13
21:17
-
42:30
2:0
20:45
2
סורקיס אופירה נבון א' 15:21
17:21
-
32:42
0:2
20:45
1
אוסישקין תיכונים 21:18
19:21
15:10
55:49
2:1
20:50
3
ברנר ב' אופירה נבון ב' 21:9
21:13
-
42:22
2:0
21:45
3
חממה דמוקרטי 21:19
21:16
-
42:35
2:0
21:45
2
אלון גולדה 13:21
19:21
-
32:42
0:2
21:45
1
גלילי גנים ב' 15:21
11:21
-
26:42
0:2
מחזור 4 - 20/2/2014
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:45
2
ברנר ב' ירוק 21:17
21:14
-
42:31
2:0
20:15
3
גורדון ב' בר אילן 22:24
11:21
-
33:45
0:2
20:45
2
גנים ג' בר לב 19:21
21:18
8:15
48:54
1:2
21:15
3
רחל המשוררת מעורבות גנים 17:21
21:15
8:15
46:51
1:2
21:45
2
גנים ב' יצחק שדה 13:21
21:16
13:15
47:52
1:2
מחזור 5 - 27/2/2014
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:45
2
גנים גורדון א' 14:21
21:13
12:15
47:49
1:2
20:15
3
בר אילן אופירה נבון ב' 21:9
21:16
-
42:25
2:0
20:45
2
ירוק גורדון ב' 14:21
19:21
-
33:42
0:2
20:45
1
יצחק שדה רחל המשוררת מעורבות 11:21
21:16
16:18
48:55
1:2
21:15
3
רמז ב' גנים ג' 14:21
12:21
-
26:42
0:2
21:45
2
גנים ב' אוסישקין 21:14
17:21
17:15
55:50
2:1
21:45
1
בר לב ברנר ב' 21:14
22:20
-
43:34
2:0
מחזור 6 - 10/3/2014
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:45
2
אוסישקין גורדון א' 21:19
19:21
12:15
52:55
1:2
20:45
2
גנים תיכונים 19:21
21:23
-
40:44
0:2
20:45
1
גלילי יצחק שדה 17:21
12:21
-
29:42
0:2
21:45
2
גנים ג' בר אילן 21:15
21:11
-
42:26
2:0
21:45
1
גנים ב' רחל המשוררת מעורבות 16:21
21:15
15:11
52:47
2:1
מחזור 7 - 13/3/2014
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
דמוקרטי אופירה נבון א' 17:21
21:18
15:9
53:48
2:1
19:45
2
רחל המשוררת מעורבות תיכונים 20:22
21:14
10:15
51:51
1:2
20:15
3
ברנר ב' גנים ג' 17:21
11:21
-
28:42
0:2
20:45
2
סורקיס רמז א' 16:21
13:21
-
29:42
0:2
20:45
1
רמז ב' ירוק 19:21
19:21
-
38:42
0:2
21:15
3
גורדון ב' בר לב 17:21
17:21
-
34:42
0:2
21:45
2
אלון בן גוריון א' 21:12
21:16
-
42:28
2:0
21:45
1
חממה גולדה 10:21
16:21
-
26:42
0:2
מחזור 8 - 20/3/2014
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
דמוקרטי אלון 6:21
21:18
12:15
39:54
1:2
19:45
2
אופירה נבון א' רמז א' 17:21
10:21
-
27:42
0:2
20:15
3
רמז ב' אופירה נבון ב' 21:23
24:22
14:16
59:61
1:2
20:45
2
גלילי אוסישקין 14:21
12:21
-
26:42
0:2
20:45
1
תיכונים גורדון א' 19:21
21:9
15:11
55:41
2:1
21:15
3
גולדה סורקיס 21:15
19:21
15:13
55:49
2:1
21:45
2
חממה בן גוריון א' 21:16
21:17
-
42:33
2:0
21:45
1
גנים גנים ב' 21:18
18:21
15:7
54:46
2:1
מחזור 9 - 24/3/2014
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:45
2
אופירה נבון ב' ירוק 21:18
19:21
11:15
51:54
1:2
20:45
2
סורקיס דמוקרטי 13:21
14:21
-
27:42
0:2
20:45
1
בן גוריון א' אופירה נבון א' 12:21
15:21
-
27:42
0:2
21:45
2
חממה אלון 18:21
13:21
-
31:42
0:2
21:45
1
רמז א' גולדה 21:19
17:21
12:15
50:55
1:2
מחזור 10 - 27/3/2014
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
אופירה נבון א' אלון 16:21
26:24
13:15
55:60
1:2
19:45
2
רמז ב' בר לב 11:21
10:21
-
21:42
0:2
20:00
3
בן גוריון א' סורקיס 14:21
13:21
-
27:42
0:2
20:45
2
גלילי גנים 21:15
17:21
16:18
54:54
1:2
20:45
1
תיכונים יצחק שדה 19:21
8:21
-
27:42
0:2
20:50
3
רחל המשוררת מעורבות אוסישקין 18:21
20:22
-
38:43
0:2
21:45
3
גורדון ב' ברנר ב' 21:17
21:8
-
42:25
2:0
21:45
2
גולדה דמוקרטי 25:23
21:12
-
46:35
2:0
21:45
1
גורדון א' גנים ב' 21:9
20:22
15:11
56:42
2:1
מחזור 11 - 31/3/2014
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:45
2
בר לב אופירה נבון ב' 21:8
21:11
-
42:19
2:0
20:45
2
גלילי גורדון א' 17:21
14:21
-
31:42
0:2
20:45
1
ירוק בר אילן 6:21
21:13
7:15
34:49
1:2
21:45
2
גנים ג' גורדון ב' 18:21
21:13
15:6
54:40
2:1
21:45
1
רמז ב' ברנר ב' 12:21
12:21
-
24:42
0:2
מחזור 12 - 3/4/2014
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
בן גוריון א' דמוקרטי 13:21
19:21
-
32:42
0:2
19:45
2
בר אילן בר לב 16:21
15:21
-
31:42
0:2
20:00
3
אוסישקין גנים 21:15
16:21
18:16
55:52
2:1
20:45
2
גורדון א' רחל המשוררת מעורבות 21:14
20:22
15:13
56:49
2:1
20:45
1
גלילי תיכונים 13:21
14:21
-
27:42
0:2
20:50
3
אופירה נבון ב' גנים ג' 10:21
8:21
-
18:42
0:2
21:45
3
אופירה נבון א' גולדה 17:21
17:21
-
34:42
0:2
21:45
2
חממה סורקיס 9:21
18:21
-
27:42
0:2
21:45
1
רמז א' אלון 21:15
21:13
-
42:28
2:0