חרבות ברזל - כל העדכונים
סטורי-מאמאנט-הטורניר-הבא
סטורי-מאמאנט-סיפורי-שחקניות
סטורי-מאמאנט-אירועים-קהילתיים
סטורי-מאמאנט-מה-חדש-בליגות
סטורי-מאמאנט-נשים-מעוררות-השראה

תוצאות משחקי מוקדמות 2018/2019


מחזור 1 - 8/11/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
יצחק שדה גולדה 12:21
10:21
-
22:42
0:2
19:45
2
חממה לאה גולדברג 21:19
19:21
15:13
55:53
2:1
20:15
3
רמז ב' רמז א' 14:21
15:21
-
29:42
0:2
20:45
2
על יסודי ה' רחל המשוררת ב' 11:21
15:21
-
26:42
0:2
20:45
1
מעורבות גורדון סורקיס 12:21
18:21
-
30:42
0:2
21:15
3
שי עגנון ב' דבורה עומר א' 21:17
21:16
-
42:33
2:0
21:45
2
רחל המשוררת א' על יסודי ב' 23:25
17:21
-
40:46
0:2
21:45
1
מעורבות ברנר דבורה עומר ג' 6:21
10:21
-
16:42
0:2
מחזור 2 - 12/11/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:45
3
חממה שקד רעננה 11:21
10:21
-
21:42
0:2
20:45
2
על יסודי ה' דמוקרטי 9:21
8:21
-
17:42
0:2
20:45
1
על יסודי ד' רחל המשוררת א' 11:21
21:23
-
32:44
0:2
21:45
3
סורקיס ירוק 16:21
21:12
15:5
52:38
2:1
21:45
2
בר אילן דבורה עומר ב' 21:16
21:23
15:6
57:45
2:1
21:45
1
רחל המשוררת ב' גורדון ב' 11:21
11:21
-
22:42
0:2
מחזור 3 - 15/11/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
על יסודי ב' שקד רעננה 14:21
14:21
-
28:42
0:2
19:45
2
חממה על יסודי ד' 15:21
12:21
-
27:42
0:2
20:15
3
רמז ב' שי עגנון ב' 9:21
10:21
-
19:42
0:2
20:45
2
על יסודי א׳ רמז א' 21:19
21:7
-
42:26
2:0
20:45
1
יצחק שדה מעורבות רמז ג' 8:21
4:21
-
12:42
0:2
21:15
3
בן גוריון א' לאה גולדברג 21:13
21:15
-
42:28
2:0
21:45
2
מעורבות ברנר דבורה עומר א' 15:21
16:21
-
31:42
0:2
21:45
1
שי עגנון א' גולדה 21:14
21:8
-
42:22
2:0
מחזור 4 - 22/11/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
רמז ב' על יסודי א׳ 8:21
13:21
-
21:42
0:2
19:45
2
לאה גולדברג שקד רעננה 8:21
12:21
-
20:42
0:2
20:15
3
רחל המשוררת א' בן גוריון א' 13:21
21:19
15:8
49:48
2:1
20:45
2
על יסודי ה' דבורה עומר ב' 13:21
15:21
-
28:42
0:2
20:45
1
יצחק שדה ירוק 10:21
21:15
15:9
46:45
2:1
21:15
3
בר אילן גורדון ב' 19:21
13:21
-
32:42
0:2
21:45
2
דבורה עומר א' רמז א' 10:21
17:21
-
27:42
0:2
21:45
1
ברנר ב' דמוקרטי 16:21
7:21
-
23:42
0:2
מחזור 5 - 26/11/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:45
3
דבורה עומר ג' רמז א' 21:11
21:16
-
42:27
2:0
20:45
2
שי עגנון א' מעורבות רמז ג' 6:21
18:21
-
24:42
0:2
20:45
1
גולדה סורקיס 19:21
22:20
15:13
56:54
2:1
21:45
3
מעורבות גורדון ירוק 21:19
16:21
12:15
49:55
1:2
21:45
2
מעורבות ברנר שי עגנון ב' 7:21
12:21
-
19:42
0:2
21:45
1
דבורה עומר א' על יסודי א׳ 0:21
0:21
-
0:42
0:2
מחזור 6 - 29/11/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
גורדון ב' דמוקרטי 14:21
12:21
-
26:42
0:2
19:45
2
על יסודי ד' על יסודי ב' 17:21
13:21
-
30:42
0:2
20:15
3
לאה גולדברג רחל המשוררת א' 8:21
11:21
-
19:42
0:2
20:45
2
יצחק שדה שי עגנון א' 14:21
18:21
-
32:42
0:2
20:45
1
רחל המשוררת ב' ברנר ב' 13:21
9:21
-
22:42
0:2
21:15
3
בר אילן על יסודי ה' 21:7
21:17
-
42:24
2:0
21:45
2
חממה בן גוריון א' 5:21
15:21
-
20:42
0:2
21:45
1
מעורבות רמז ג' גולדה 21:3
21:10
-
42:13
2:0
מחזור 7 - 13/12/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
על יסודי א׳ שי עגנון ב' 25:27
18:21
-
43:48
0:2
19:45
2
דבורה עומר ב' ברנר ב' 12:21
15:21
-
27:42
0:2
20:15
3
על יסודי ה' גורדון ב' 6:21
7:21
-
13:42
0:2
20:45
2
מעורבות גורדון גולדה 12:21
12:21
-
24:42
0:2
20:45
1
ירוק שי עגנון א' 11:21
8:21
-
19:42
0:2
21:15
3
רחל המשוררת א' שקד רעננה 9:21
15:21
-
24:42
0:2
21:45
2
דבורה עומר ג' דבורה עומר א' 21:5
21:11
-
42:16
2:0
21:45
1
סורקיס מעורבות רמז ג' 5:21
9:21
-
14:42
0:2
מחזור 8 - 17/12/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:45
3
יצחק שדה סורקיס 11:21
13:21
-
24:42
0:2
20:45
2
רמז ב' דבורה עומר א' 21:18
21:23
12:15
54:56
1:2
20:45
1
חממה רחל המשוררת א' 13:21
21:15
10:15
44:51
1:2
21:45
3
מעורבות גורדון מעורבות רמז ג' 3:21
5:21
-
8:42
0:2
21:45
2
בן גוריון א' שקד רעננה 21:18
16:21
11:15
48:54
1:2
21:45
1
ירוק גולדה 14:21
15:21
-
29:42
0:2
מחזור 9 - 20/12/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
לאה גולדברג על יסודי ד' 18:21
16:21
-
34:42
0:2
19:45
2
דבורה עומר ב' גורדון ב' 7:21
9:21
-
16:42
0:2
20:15
3
דבורה עומר ג' על יסודי א׳ 21:11
21:11
-
42:22
2:0
20:45
2
חממה על יסודי ב' 8:21
10:21
-
18:42
0:2
20:45
1
ברנר ב' בר אילן 21:12
21:19
-
42:31
2:0
21:15
3
מעורבות גורדון שי עגנון א' 7:21
10:21
-
17:42
0:2
21:45
2
מעורבות ברנר רמז א' 8:21
5:21
-
13:42
0:2
21:45
1
רחל המשוררת ב' דמוקרטי 8:21
7:21
-
15:42
0:2
מחזור 10 - 24/12/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:45
3
על יסודי ד' שקד רעננה 12:21
18:21
-
30:42
0:2
20:45
2
על יסודי ב' בן גוריון א' 21:16
21:16
-
42:32
2:0
21:45
3
שי עגנון א' סורקיס 21:11
22:20
-
43:31
2:0
21:45
2
על יסודי ה' ברנר ב' 13:21
8:21
-
21:42
0:2
מחזור 11 - 27/12/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
על יסודי ד' בן גוריון א' 8:21
12:21
-
20:42
0:2
19:45

ירוק מעורבות רמז ג' 3:21
8:21
-
11:42
0:2
20:15

רמז ב' דבורה עומר ג' 8:21
7:21
-
15:42
0:2
20:45
2
שי עגנון ב' רמז א' 21:19
21:18
-
42:37
2:0
20:45
1
רחל המשוררת ב' דבורה עומר ב' 18:21
17:21
-
35:42
0:2
21:15
3
מעורבות גורדון יצחק שדה 15:21
15:21
-
30:42
0:2
21:45
2
מעורבות ברנר על יסודי א׳ 10:21
13:21
-
23:42
0:2
21:45
1
דמוקרטי בר אילן 21:11
21:15
-
42:26
2:0
מחזור 12 - 31/12/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:45

רחל המשוררת ב' בר אילן 18:21
14:21
-
32:42
0:2
20:45

דבורה עומר ב' דמוקרטי 5:21
8:21
-
13:42
0:2
20:45

על יסודי ב' לאה גולדברג 21:17
21:7
-
42:24
2:0
21:45

שי עגנון ב' דבורה עומר ג' 10:21
13:21
-
23:42
0:2
21:45

מעורבות ברנר רמז ב' 14:21
17:21
-
31:42
0:2
21:45

ברנר ב' גורדון ב' 11:21
18:21
-
29:42
0:2
מחזור 13 - 3/1/2019
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15

משחקי גביע -
-
-
-
-
מחזור 14 - 10/1/2019
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15

משחקי גביע -
-
-
-
-