חרבות ברזל - כל העדכונים
סטורי-מאמאנט-הטורניר-הבא
סטורי-מאמאנט-סיפורי-שחקניות
סטורי-מאמאנט-אירועים-קהילתיים
סטורי-מאמאנט-מה-חדש-בליגות
סטורי-מאמאנט-נשים-מעוררות-השראה

פרויקט ניהול עסקים בישראל: "סדנא למנהיגות נשית בליגת מאמאנט"

מטרת הפרויקט היא ניסוח תוכנית אסטרטגית להקמת מרכז רווח, על ידי פיתוח סדנא למנהיגות נשית בארגון.


מנחה: אביב שטרן
אשת הקשר: סטפני פינקלשטיין
תאריך: 18.6.2021
המגישים: דנה חנוכייב, תומר מלניצר, שיר יצחקיאן, ימית אברמוביץ', עמית אושרי
מוסד אקדמי: הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מטרת הפרויקט:
מטרת הפרויקט היא ניסוח תוכנית אסטרטגית להקמת מרכז רווח, על ידי פיתוח סדנא למנהיגות נשית בארגון.
כדי להגיע למטרה זו יש לעבור דרך מספר נקודות. תחילה, יש להעביר שאלון בקרב מדגם של נשים מהארגון בו יש להבין תחילה האם קיים ביקוש לסדנא מהסוג הזה בקרב נשות הארגון. לאחר מכן יש להבין מהי מתכונת הסדנא הרצויה, האם סדנא מקוונת תתאים או שמא סדנא פרונטלית עדיפה, או שילוב בין השניים. להבין מה הם תכני הסדנא המבוקשים בקרב הנשים, מי הן המרצות שהן ירצו לשמוע וכמה יהיו מוכנות לשלם. לאחר בירור הצרכים מהשאלון יש לנתח את התוצאות ולענות על השאלות שתוארו. מכאן יש לגזור תוכנית אסטרטגית לארגון שתכלול גם עלויות של הסדנא, מקורות מימון וסיכונים שהארגון נוטל ביצירת פרויקט שכזה.

קבצים מצורפים:

פרויקט ניהול עסקים בישראל:  "סדנא למנהיגות נשית בליגת מאמאנט"