Mamanet Mate Asher League

Date: 11/1/2019
קבוצת מאמאנט איילון

קבוצת מאמאנט איילון

קבוצת מאמאנט גשר הזיו

קבוצת מאמאנט גשר הזיו

קבוצת מאמאנט כבירות

קבוצת מאמאנט כבירות

קבוצת מאמאנט מחוברות

קבוצת מאמאנט מחוברות

קבוצת מאמאנט רגבה

קבוצת מאמאנט רגבה

קבוצת מאמאנט אלפא

קבוצת מאמאנט אלפא

יצירת קשר

בפנייתך לועדת תקנון, יש לציין את כל הפרטים הרלוונטיים:
 • בפנייה בנוגע לשחקנית - יש לציין את סטטוס השחקנית (מן המניין/משוייכת ומדוע), את הקבוצה בה היא משחקת ואת הסטטוס שלה (הומוגנית/מעורבת/על-יסודי), היכן לומדים ילדיה וכל פרט נוסף העשוי לסייע בהבנת המקרה.
 • בפנייה לגבי קבוצה - יש לציין את מעמדה (הומוגנית/מעורבת/על-יסודי), כמה שחקניות היא מונה, כמה מהן שחקניות משוייכות וכל פרט רלוונטי נוסף.

מאמאנט- ליגת אמהות בכדורשת

 • Info.mamanet@gmail.com
  ofraab.mamanet@gmail.com
 • 03-522-5484
  03-522-5501 - פקס
  מענה טלפוני בימים א-ה | 08:30-12:30
  ניתן להשאיר הודעה
 • משרדי הנהלת מאמאנט
  גליס 9, בנין סגולה 2000,
  פתח תקווה